CHÍNH SÁCH VỀ CHẤT LƯỢNG

1.   Chiến lược chất lượng: Cam kết đem đến chất lượng tốt nhất! Dù dự án lớn hay nhỏ, Hào Phú Thành luôn cam kết đem đến cho khách hàng dịch vụ tốt nhất đảm bảo Dự án đạt chất lượng cao nhất có thể tương ứng với các nguồn lực đầu tư cho dự án.
 
2.   Quá trình quản lý chất lượng:
  • Tập trung đáp ứng các nhu cầu khách hàng
  • Tiêu chuẩn hoá,  lập thành văn bản và duy trì các quy trình chính
  • Thiết lập tầm nhìn khả năng, sứ mệnh và các tiêu chí thực hiện có thể đạt được
  • Có kế hoạch, mục tiêu và đào tạo với phương châm không ngừng cải tiến và phát triển
3.   Các nguyên tắc hỗ trợ chiến lượt chất lượng:
  • Cam kết quản lý: Tạo được tầm nhìn về khả năng, duy trì các mục tiêu một cách nhất quán và thiết lập một môi trường hỗ trợ.
  • Mối liên hệ giữa các nhân viên: Yêu cầu tất cả các nhân viên phải tham gia xây dựng mối liên hệ tốt trong công ty, khuyến khích làm việc theo nhóm ở mọi cấp và giữa các cấp với nhau để mọi cán bộ đều có thể phát huy khả năng cá nhân qua việc chia sẽ kiến thức và trình độ.
  • Mối quan hệ giữa Khách hàng và Công ty xây dựng Hào Phú Thành: Liên tục nâng cao mức độ thực hiện.
  • Đánh giá: Thước đo các thành tựu và mục tiêu của chúng tôi phản ánh tầm nhìn xuyên suốt .