CHÍNH SÁCH VỀ AN TOÀN LAO ĐỘNG VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Trong mọi lĩnh vực kinh doanh của mình, Hào Phú Thành cam kết  thiết lập và duy trì mức độ không châm chước đối với việc đảm bảo an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp trong tất cả các môi trường làm việc.

Để thực hiện điều này, HÀO PHÚ THÀNH sẽ:

  • Không ngừng nâng cao việc thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn lao động và sức khoẻ nghề nghiệp dựa trên các mong muốn cộng đồng cùng tham gia, kinh nghiệm quản lý thực tế, kiến thức khoa học và an toàn.
  • Tuân thủ đúng các điều luật, quy định và tiêu chuẩn hiện hành. Đối với những phạm vi chưa có qui định trong luật thì HÀO PHÚ THÀNH sẽ áp dụng các tiêu chuẩn  phù hợp, phản ánh đúng cam kết của công ty đối với vấn đề sức khoẻ và an toàn.
  • Ràng buộc Nhà thầu và các nhân viên của HÀO PHÚ THÀNH trong việc nâng cao thực hiện đảm bảo an toàn và sức khoẻ nghề nghiệp. 
  • Đào tạo và phân công từng cá nhân theo đúng lĩnh vực họ được giao phụ trách.
  • Quản lý các rủi ro bằng cách thực hiện các hệ thống quản lý để xác định, đánh giá, giám sát và khống chế rủi ro và bằng cách xem xét quá trình thực hiện.
  • Đảm bảo các nhân viên của công ty xây dựng Hào Phú Thành, nhà thầu và khách tham quan dự án được thông báo và hiểu rõ trách nhiệm của họ đối với chính sách này.
  • Luôn trao đổi cởi mở với các nhân viên, chính quyền và cộng đồng về vấn đề sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn; đóng góp hữu ích cho sự phát triển của các chính sách, qui định phù hợp về vấn đề sức khoẻ nghề nghiệp và an toàn lao động; và
  • Hỗ trợ các nghiên cứu phù hợp về vấn đề sức khỏe nghề nghiệp và an toàn lao động.