CÁC NGUỒN LỰC CỦA CÔNG TY

1.   Nguồn lực về con người

Hào Phú Thành có một đội ngũ nhân viên bao gồm các kỹ sư, cán bộ quản lý chuyên nghiệp, giàu kinh nghiệm và các công nhân kỹ thuật lành nghề; được đào tạo bài bản trong và ngoài nước và tích luỹ được nhiều kinh nghiệm chuyên môn thực tế qua các dự án xây dựng trọng điểm trong và ngoài nước.

Thống kê nhân sự Công ty          : 111

  • Thạc sỹ                                    :    1
  • Kỹ sư, cử nhân                        :   12
  • Đốc công                                 :    7
  • Công nhân kỹ thuật                 :  91
  • Lao động phổ thông                :  120 (có thể huy động thêm khi cần thiết)

Với chính sách nhất quán của Công ty "Con người là yếu tố quyết định duy trì sự tồn tại và là động lực cho sự phát triển và thành công", HÀO PHÚ THÀNH đó luôn không ngừng xây dựng và phát triển đội ngũ nhân viên nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của các dự án trọng điểm mà Công ty tham gia.

2.   Các cố vấn và chuyên gia ngắn hạn:

  Nhằm phục vụ cho chiến lược áp dụng các công nghệ và kỹ thuật tiên tiến nhất cho các dự án, công ty xây dựng Hào Phú Thành cũng thường xuyên mời các cố vấn và chuyên gia hàng đầu từ các trường đại học, viện nghiên cứu tham gia các dự án của Công ty với tư cách là các Cố vấn hoặc chuyên gia ngắn hạn.
 

3.   Năng lực máy móc thiết bị thi công:

Luôn xác định máy móc thiết bị thi công là một trong những yếu tố quan trọng giúp cho việc thành công của dự án, HÀO PHÚ THÀNH luôn đầu tư mua sắm nhiều thiết bị thi công hiện đại nhằm giúp Công ty có thể hoàn thành các dự án với sự hài lòng cao nhất của khách hàng cả về tiến độ và chất lượng công trình.
Thống kê năng lực thiết bị của Công ty (tính đến 31/12/2014):

  • Tổng số : 155 thiết bị (danh sách kèm theo)
  • Giá trị đầu tư      : 25,58 tỷ đồng
  • Giá trị còn lại     : 22,25 tỷ đồng
4.   Các đối tác liên danh:

Nhằm phát huy tối đa các nguồn lực để tận dụng cơ hội tham gia các dự án, HÀO PHÚ THÀNH đã ký kết các Thoả thuận Liên danh với các đối tác tiềm năng và tin cậy để cùng tham gia các dự án tiềm năng mà mỗi bên đếu có thế mạnh riêng.

Danh mục các đối tác liên danh:
 

STT Tên Đối tác liên danh Lĩnh vực kinh doanh Liên lạc
1. Trung tâm kiểm định chất lượng Kiến An Tư vấn kỹ thuật, thí nghiệm vật liệu và kiểm định chất lượng công trình Đường Man Thiện _ Tp Đà Nẵng