Dự án đã hoàn thành - LE HOUSE HOTEL

  • Chủ đầu tư :  CTY TNHH DV& TM PHÚC NGUYỆT 
     
  • Địa chỉ : LÔ 47 – 48 ĐƯỜNG HÀ BỔNG (KHU DÂN CƯ AN CƯ 2 - MỞ  RỘNG), P. PHƯỚC MỸ, Q. SƠN TRÀ, TP. ĐÀ NẴNG
     
  • Tổng diện tích : 2.879 m2
     
  • Thời gian thi công : 7 tháng Từ ngày 20 tháng 04 năm 2015

Dự án khác