Dự án đã hoàn thành - Grand Gold Hotel

  • Quy mô : 19 tầng nổi + 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 8000m2

  • Địa chỉ :  Đường Hoàng Sa, P.Thọ Quang, Q.Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Dự án khác