Dự án đã hoàn thành - Paradise Hotel

  • Quy mô : 14 tầng nổi + 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 2000m2

  • Địa chỉ :  Đường Phạm Văn Đồng, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Dự án khác