Dự án đã hoàn thành - Alisia Hotel

  • Quy mô : 14 tầng nổi + 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 3000m2

  • Địa chỉ :  Đường Hoàng Sa, P. Thọ Quang, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Dự án khác