Dự án đã hoàn thành - Hải An Sông Hàn Hotel

  • Quy mô : 18 tầng nổi + 2 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 7000m2

  • Địa chỉ : 182 Đường Bạch Đằng, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Dự án khác