Dự án đã hoàn thành - Quách Tĩnh Hotel

  • Quy mô : 12 tầng nổi + 1 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 3000m2

  • Địa chỉ : Tổ 197, P. An Hải Bắc, Q. Sơn Trà, TP. Đà Nẵng.

Dự án khác