Dự án đã hoàn thành - Bắc Cường Hotel

  • Chủ đầu tư: Công ty Cổ Phần Xuyên Việt
     
  • Địa điểm xây dựng: Phường Mỹ An - Quận Ngũ Hành Sơn - Đà Nẵng
     
  • Tổng diện tích : 3.573 m2
     
  • Thời gian thi công : 10 tháng Từ ngày 20 tháng 09 năm 2013​

Dự án khác