Dự án đã hoàn thành - New Hotel

  • Tên chủ đầu tư :  CÔNG TY TNHH KHÁCH SẠN NAM LỢI
     
  • Địa điểm : KDC PHÍA ĐÔNG XƯỞNG 38 VÀ 387, PHƯỜNG MỸ AN QUẬN NGŨ HÀNH SƠN, TP. ĐÀ NẴNG
     
  • Tổng diện tích : 1.572 m2
     
  • Thời gian thi công : 7 tháng Từ ngày 20 tháng 04 năm 2015

Dự án khác