Dự án đã hoàn thành - GOLDENLIGHT HOTEL

  • Chủ đầu tư :  CÔNG TY TNHH AS LÊ PHAN
     
  • Địa điểm : 157-159 HỒ NGHINH , AN HẢI BẮN QUẬN SƠN TRÀ, TP ĐÀ NẴNG
     
  • Tổng diện tích : 2.526 m2
     
  • Thời gian thi công : 12 tháng Từ ngày 20 tháng 09 năm 2014

Dự án khác